Ngày 03/09/2015, phục hồi thành công dữ liệu cho a.Duy (0982204305). Loại thiết bị: ổ cứng western 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Cường Mạnh

Ngày 03/09/2015, phục hồi thành công dữ liệu cho a.Duy (0982204305). Loại thiết bị: ổ cứng western 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

A Hiếu

Ngày 03/09/2015, phục hồi thành công dữ liệu cho a.Duy (0982204305). Loại thiết bị: ổ cứng western 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments