Ngày 03/12.2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Huân(0902368866). Loại thiết bị: WD 320GB. Tình trạng: bad.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 03/12.2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Huân(0902368866). Loại thiết bị: WD 320GB. Tình trạng: bad.

A. Huân

Ngày 03/12.2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Huân(0902368866). Loại thiết bị: WD 320GB. Tình trạng: bad.
Rate this post

Comments

comments