Ngày 02/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Quân(0914851379). Loại thiết bị: Samsung 500GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 02/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Quân(0914851379). Loại thiết bị: Samsung 500GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

A. Quân

Ngày 02/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Quân(0914851379). Loại thiết bị: Samsung 500GB. Tình trạng: Hỏng cơ.
Rate this post

Comments

comments