Ngày 03/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Sơn( 0912801504). Loại thiết bị: ổ cứng laptop, dung lượng 500GB. Tình trạng: Gộp ổ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 03/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Sơn( 0912801504). Loại thiết bị: ổ cứng laptop, dung lượng 500GB. Tình trạng: Gộp ổ.

A.Sơn

Comments

comments