Ngày 03/11/2014, cứu Dữ liệu thành công cho chú Hoài Anh( 0986 280 663). Loại thiết bị: Hitachi 2TB. Tình trạng: Không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 03/11/2014, cứu Dữ liệu thành công cho chú Hoài Anh( 0986 280 663). Loại thiết bị: Hitachi 2TB. Tình trạng: Không nhận.

Chú Hoài Anh

Comments

comments