Ngày 04/07/2014, cứu DL thành công cho chị Nga(0123…282). Loại ổ HDD 2,5SamSung 160GB. Tình trạng: không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 04/07/2014, cứu DL thành công cho chị Nga(0123…282). Loại ổ HDD 2,5SamSung 160GB. Tình trạng: không nhận.

Ngày 04/07/2014, cứu DL thành công cho chị Nga(0123…282). Loại ổ HDD 2,5SamSung 160GB. Tình trạng: không nhận.
Rate this post

Comments

comments