Ngày 04/07/2014, cứu DL thành công cho a. Thuyết( 0168…696). Loại thiết bị HDD 3.5WD 500GB. Tình trạng: Mất phân vùng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 04/07/2014, cứu DL thành công cho a. Thuyết( 0168…696). Loại thiết bị HDD 3.5WD 500GB. Tình trạng: Mất phân vùng.

20140704_094902

Ngày 04/07/2014, cứu DL thành công cho a. Thuyết( 0168…696). Loại thiết bị HDD 3.5WD 500GB. Tình trạng: Mất phân vùng.
Rate this post

Comments

comments