Ngày 04/08/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho Mr.Thomas Kunze (0904502872). Loại thiết bị: ổ cứng 2.5 Mac, dung lượng 500GB. Tình trạng: Bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 04/08/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho Mr.Thomas Kunze (0904502872). Loại thiết bị: ổ cứng 2.5 Mac, dung lượng 500GB. Tình trạng: Bad sector.

Mr.Tho men38

Ngày 04/08/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho Mr.Thomas Kunze (0904502872). Loại thiết bị: ổ cứng 2.5 Mac, dung lượng 500GB. Tình trạng: Bad sector.
Rate this post

Comments

comments