Ngày 04/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Huy(01978412588). Loại thiết bị: WD 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 04/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Huy(01978412588). Loại thiết bị: WD 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

A.Huy

Comments

comments