Ngày 04/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Ngọc(0987401999). Loại thiết bị: Touro, dung lượng 1TB. Tình trạng: Mất dữ liệu+ phân vùng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 04/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Ngọc(0987401999). Loại thiết bị: Touro, dung lượng 1TB. Tình trạng: Mất dữ liệu+ phân vùng.

A. Ngoc

Comments

comments