Ngày 05/01/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Ấn( Đà Nẵng). Loại thiết bị: Seagate 3.5” dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 05/01/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Ấn( Đà Nẵng). Loại thiết bị: Seagate 3.5” dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Ân

Comments

comments