Ngày 05/08/2014, cứu DL thành công cho chị Hiền(0989…018). Loại thiết bị: HDD 2.5 Seagate 500GB. Tình trạng: Bó cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 05/08/2014, cứu DL thành công cho chị Hiền(0989…018). Loại thiết bị: HDD 2.5 Seagate 500GB. Tình trạng: Bó cơ.

20140804_132730

Comments

comments