Ngày 05/11/2014, cứu DL thành công cho a Khôi(01222388509). Loại thiết bị: Samsung 250GB. Tình trạng: Bad.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 05/11/2014, cứu DL thành công cho a Khôi(01222388509). Loại thiết bị: Samsung 250GB. Tình trạng: Bad.

Khôi

Comments

comments