Ngày 05/12/2014, cứu dữ liệu thành công thẻ nhớ 32GB cho anh Hải( 0945334667). Tình trạng: format dữ liệu và ghi đè.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 05/12/2014, cứu dữ liệu thành công thẻ nhớ 32GB cho anh Hải( 0945334667). Tình trạng: format dữ liệu và ghi đè.

TN

Comments

comments