Ngày 05/9/2015, phục hồi thành công dữ liệu cho khách hàng Nghệ An (0912414184). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 80GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc.

Cường Mạnh

Ngày 05/9/2015, phục hồi thành công dữ liệu cho khách hàng Nghệ An (0912414184). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 80GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc.NA

 

Ngày 05/9/2015, phục hồi thành công dữ liệu cho khách hàng Nghệ An (0912414184). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 80GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments