Ngày 06/02/2015, Phục hồi dữ liệu thành công cho A.Khởi (0948015810) ổ cứng Samsung HD253GJ 250GB bị bad sector

Thu Huong Nguyễn

Ngày 06/02/2015, Phục hồi dữ liệu thành công cho A.Khởi (0948015810) ổ cứng Samsung HD253GJ 250GB bị bad sector.

10956156_602827089862074_854509968_n

Ngày 06/02/2015, Phục hồi dữ liệu thành công cho A.Khởi (0948015810) ổ cứng Samsung HD253GJ 250GB bị bad sector
Rate this post

Comments

comments