Ngày 06/09/2014, cứu DL thành công cho chú Minh(0912…407). Loại thiết bị: Seagate 3,5 320GB. Tình trạng: Bad.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 06/09/2014, cứu DL thành công cho chú Minh(0912…407). Loại thiết bị: Seagate 3,5  320GB. Tình trạng: Bad.

WP_20140908_002

Comments

comments