Ngày 06/11/2014, cứu DL thành công cho KH Hải Dương( 0904…212). Loại thiết bị: WD 3.5”. Tình trạng: Lỗi cơ. Dữ liệu được lấy trong ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 06/11/2014, cứu DL thành công cho KH Hải Dương( 0904…212). Loại thiết bị: WD 3.5”. Tình trạng: Lỗi cơ. Dữ liệu được lấy trong ngày.

HD

Comments

comments