Ngày 07/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a Lương( 037777850). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 07/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a Lương( 037777850). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

aLuowng

Ngày 07/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a Lương( 037777850). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments