Ngày 07/09/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Lâm ( 098324678), khách hàng Hải Dương. Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba, dung lượng 500GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc.

Cường Mạnh

Ngày 07/09/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Lâm ( 098324678), khách hàng Hải Dương. Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba, dung lượng 500GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc.

toshiba

Ngày 07/09/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Lâm ( 098324678), khách hàng Hải Dương. Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba, dung lượng 500GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments