Ngày 08/09/2014, cứu DL thành công cho a.Quang(0912…658). Loại thiết bị: Box 250GB. Tình trạng: Format, đã bị can thiệp trước đó.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 08/09/2014, cứu DL thành công cho a.Quang(0912…658). Loại thiết bị: Box 250GB. Tình trạng: Format, đã bị can thiệp trước đó.

WP_20140908_001

Comments

comments