Ngày 08/09/2014, cứu DL thành công cho a. Thành(0932…486). Loại thiết bị: Seagate 320GB. Tình trạng: không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 08/09/2014, cứu DL thành công cho a. Thành(0932…486). Loại thiết bị: Seagate 320GB. Tình trạng: không nhận.

WP_20140908_003

Comments

comments