Ngày 08/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Biên( 0945118…). Loại thiết bị: WD 2TB. Tình trạng: Bó motor. Dữ liệu được xử lý sau 1 ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 08/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Biên( 0945118…). Loại thiết bị: WD 2TB. Tình trạng: Bó motor. Dữ liệu được xử lý sau 1 ngày.

A. Biên1

 

Comments

comments