Ngày 09/07/2014, cứu DL thành công cho a.Giáp(0985…995)_ Cty CP Tư vấn và xây dựng kiến trúc HN. Loại ổ HDD 3,5Seagate 250Gb. Tình trạng: bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 09/07/2014, cứu DL thành công cho a.Giáp(0985…995)_ Cty CP Tư vấn và xây dựng kiến trúc HN. Loại ổ HDD 3,5Seagate 250Gb. Tình trạng: bad sector.

20140709_141933

Comments

comments