Ngày 09/09/2014, cứu DL thành công cho a. Đức(0902…499). Loại thiết bị: Tosiba 100GB. Tình trạng: không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 09/09/2014, cứu DL thành công cho a. Đức(0902…499). Loại thiết bị: Tosiba 100GB. Tình trạng: không nhận.

WP_20140909_009

Comments

comments