Ngày 10/07/2014, cứu DL thành công cho a.Sơn( 0978…416). Loại thiết bị: HDD 3,5SS 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 10/07/2014, cứu DL thành công cho a.Sơn( 0978…416). Loại thiết bị: HDD 3,5SS 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

20140710_134459

Ngày 10/07/2014, cứu DL thành công cho a.Sơn( 0978…416). Loại thiết bị: HDD 3,5SS 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments