Ngày 10/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho Anh Bình ( 0987129908). Loại thiết bị: ổ cứng Seagate 500GB. Tình trạng: mất phân vùng , chia lại, ghi đè

Thu Huong Nguyễn

11745481_663237873810687_5244870034200644727_n

Ngày 10/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho Anh Bình ( 0987129908). Loại thiết bị: ổ cứng Seagate 500GB. Tình trạng: mất phân vùng , chia lại, ghi đè
Rate this post

Comments

comments