Ngày 11/08/2014, cứu DL thành công cho a. Kiên( 0902179426). Loại thiết bị HDD Tosiba 320GB. Tình trạng: Ghost gộp ổ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 11/08/2014, cứu DL thành công cho a. Kiên( 0902179426). Loại thiết bị HDD Tosiba 320GB. Tình trạng: Ghost gộp ổ.

Comments

comments