Ngày 11/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Điền(0979922342). Loại thiết bị: WD 3.5”, dung lượng 1,5TB. Tình trạng: Không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 11/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Điền(0979922342). Loại thiết bị: WD 3.5”, dung lượng 1,5TB. Tình trạng: Không nhận.

A. Điền

Comments

comments