Ngày 11/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Hoàn(0904287467). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc

Thu Huong Nguyễn

hoàn

Ngày 11/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Hoàn(0904287467). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc
Rate this post

Comments

comments