Ngày 12/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Đạt ( 01653407940). Loại thiết bị: ổ cứng Western, dung lượng 1TB. Tình trạng: Bad nặng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 12/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Đạt ( 01653407940). Loại thiết bị: ổ cứng Western, dung lượng 1TB. Tình trạng: Bad nặng.

20140807_134821

Ngày 12/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Đạt ( 01653407940). Loại thiết bị: ổ cứng Western, dung lượng 1TB. Tình trạng: Bad nặng.
Rate this post

Comments

comments