Ngày 12/2/2014 cứu lại dữ liệu cho A Thọ DT 0915682222 HDD model WD400 dung lượng 40G. Lỗi đầu đọc kêu lạch cạch

Thu Huong Nguyễn

Comments

comments