Ngày 12/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Tuyến (0903207428). Loại thiết bị: ổ cứng Western 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc

Thu Huong Nguyễn

]tuyen

Comments

comments