Ngày 13/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Bằng( 0918464626). Loại thiết bị: Seagate 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 13/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Bằng( 0918464626). Loại thiết bị: Seagate 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

A. Bằng

Comments

comments