Ngày 13/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Dương (01682115202). Loại thiết bị: Laptop HP, dung lượng ổ cứng 1TB. Tình trạng: Mất cấu hình raid.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 13/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Dương (01682115202). Loại thiết bị: Laptop , dung lượng ổ cứng 1TB. Tình trạng: Mất cấu hình raid.

Dũng

 

Ngày 13/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Dương (01682115202). Loại thiết bị: Laptop HP, dung lượng ổ cứng 1TB. Tình trạng: Mất cấu hình raid.
Rate this post

Comments

comments