Ngày 13/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Tuấn(0986938027). Loại thiết bị: ổ cứng Seagate, dung lượng 250GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 13/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Tuấn(0986938027). Loại thiết bị: ổ cứng Seagate, dung lượng 250GB. Tình trạng: Hỏng cơ. Dữ liệu ổ cứng được xử lý và bàn giao sau 1 ngày.

A.Tuấn

Comments

comments