Ngày 13/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho Cty máy tinh Tiến Minh- Ninh Bình ( 0918719885). Loại thiết bị: HGST 500GB. Tình trạng: mất phân vùng dữ liệu

Thu Huong Nguyễn

11733821_663238017144006_2276508471505321048_n

Ngày 13/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho Cty máy tinh Tiến Minh- Ninh Bình ( 0918719885). Loại thiết bị: HGST 500GB. Tình trạng: mất phân vùng dữ liệu
Rate this post

Comments

comments