Ngày 1/4/2015,cứu dữ liệu thành công cho chị Linh(0984041665). Loại thiết bị: ổ cứng di động Western 1TB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 1/4/2015,cứu dữ liệu thành công cho chị Linh(0984041665). Loại thiết bị: ổ cứng di động Western 1TB. Tình trạng: Lỗi cơ.

l

 

 

 

 

 

 

Comments

comments