Ngày 15/01/2014, cứu dữ liệu cho a Hải( 0936579XXX). Loại thiết bị: Toshiba 2.5, dung lượng 80GB. Tình trạng: Bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 15/01/2014, cứu dữ liệu cho a Hải( 0936579XXX). Loại thiết bị: Toshiba 2.5, dung lượng 80GB. Tình trạng: Bad sector.

A Hải

Ngày 15/01/2014, cứu dữ liệu cho a Hải( 0936579XXX). Loại thiết bị: Toshiba 2.5, dung lượng 80GB. Tình trạng: Bad sector.
Rate this post

Comments

comments