Ngày 15/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Thông- KH ở Bắc Giang(0986076866). Loại thiết bị: Samsung 3.5, dung lượng 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 15/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Thông- KH ở Bắc Giang(0986076866). Loại thiết bị: Samsung 3.5, dung lượng 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thong

Ngày 15/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Thông- KH ở Bắc Giang(0986076866). Loại thiết bị: Samsung 3.5, dung lượng 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments