NGÀY 15/08/2014, CỨU DL THÀNH CÔNG CHO A. Thành ( 0902 06 0085). LOẠI THIẾT BỊ HDD SEAGATE 750GB. TÌNH TRẠNG: Bad

Thu Huong Nguyễn

20140814_121718

Comments

comments