Ngày 15/2/2014 Cứu lại dữ liệu ổ 1,5 TB Seagate 7200.11 Lỗi logic làm lấy luôn. khách chờ lấy ngay

Hiệu Khuất Quang
Ngày 15/2/2014 Cứu lại dữ liệu ổ 1,5 TB Seagate 7200.11 Lỗi logic làm lấy luôn. khách chờ lấy ngay
Rate this post

Comments

comments