Ngày 15/2/2014 Cứu lại dữ liệu ổ 1,5 TB Seagate 7200.11 Lỗi logic làm lấy luôn. khách chờ lấy ngay

Thu Huong Nguyễn

Comments

comments