Ngày 15/4/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho chị Hường (0979691866). Loại thiết bị: ổ cứng samsung, dung lượng 160GB. Tình trạng: Cháy mạch.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 15/4/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho chị Hường (0979691866). Loại thiết bị: ổ cứng samsung, dung lượng 160GB. Tình trạng: Cháy mạch.

chị hường

Comments

comments