Ngày 15/4/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho Anh Minh (0945125690). Loại thiết bị: ổ cứng cắm ngoài Western dung lượng 3TB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc

Thu Huong Nguyễn

Ngày 10/4/2015 Anh Minh từ Thanh Hóa mang ổ cứng WD my book tới trung tâm chúng tôi kiểm tra vò ổ cứng lỗi không nhận ổ cứng và phát ra tiếng kêu lạch cạch trong ổ cứng,sau kiểm tra cúng tôi phát hiện ổ cứng đó bị lỗi đầu đọc.trong ổ cứng đang chứa rất nhiều dữ liệu quan trọng của công ty anh Minh nên yêu cầu chúng tôi phục hồi dữ liệu.sau 5 ngày sử lý chúng tôi đã phục hồi đầy đủ 2.5TB dữ liệu và đang copy dữ liệu cho anh Minh.Anh Minh rất vui mừng khi toàn bộ dữ liệu được khôi phục và đã gửi ngay ổ cứng copy dữ liệu.

IMG_0062[1]

Comments

comments