Ngày 15/4/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho A Thọ (0949877688). Loại thiết bị: ổ cứng Western green dung lượng 1TB. Tình trạng: Lỗi một đầu đọc

Thu Huong Nguyễn

Ngày 7/4/2015 chúng tôi nhận được ổ cứng western green 1TB từ a Thọ mang tới và có biểu hiện phat ra tiến kêu lạ trong ổ cứng nhờ kiểm tra.Sau khi liểm tra phát hiện ổ cứng trên bị lỗi đầu đọc.Vì có rất nhiều dữ liệu quan trọng nên anh Thọ đã đồng ý để chúng tôi phục hồi dữ liệu.Chúng tôi đã Tiến hành sử lý ngay và trong 5 ngày đã hoàn thành phục hồi dữ liệu cho anh Thọ chờ anh ngang ổ cứng mới để copy dữ liệu.

a thọ vp bank

Comments

comments