Ngày 16/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Lan(0977314391). Loại thiết bị: Samsung 160GB. Tình trạng: Lỗi firmware.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 16/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Lan(0977314391). Loại thiết bị: Samsung 160GB. Tình trạng: Lỗi firmware.

C.Lan

Ngày 16/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Lan(0977314391). Loại thiết bị: Samsung 160GB. Tình trạng: Lỗi firmware.
Rate this post

Comments

comments