Ngày 16/09/2014, cứu DL thành công cho a.Huy(0983…799). Loại thiết bị: WD 160GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 16/09/2014, cứu DL thành công cho a.Huy(0983…799). Loại  thiết bị: WD 160GB. Tình trạng: Lỗi cơ

HDD1

Ngày 16/09/2014, cứu DL thành công cho a.Huy(0983…799). Loại thiết bị: WD 160GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments