Ngày 16/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Minh Anh( 090220828X).Loại thiết bị: ADATA BOOX, dung lượng 750GB. Tình trạng: Không nhận do kiến làm ổ trong HDD.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 16/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Minh Anh( 090220828X).Loại thiết bị: ADATA BOOX, dung lượng 750GB. Tình trạng: Không nhận do kiến làm ổ trong HDD.

IMG_2525

Ngày 16/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Minh Anh( 090220828X).Loại thiết bị: ADATA BOOX, dung lượng 750GB. Tình trạng: Không nhận do kiến làm ổ trong HDD.
Rate this post

Comments

comments