Ngày 16/3/2014 Cứu lại dữ liệu cho A Tiến DT 01668283021. HDD samsung HD502Hj Lỗi phân vùng, tháo ổ gây chập cháy nổ mạch ổ cứng

Hiệu Khuất Quang

Comments

comments