Ngày 16/4/2014 Cứu lại dữ liệu cho A Tuấn DT 01629899988. HDD Hitachi 5k500 B-250 lỗi bad do 1 đầu từ kém gây ảnh hưởng mặt đĩa

Hiệu Khuất Quang

Comments

comments